תנאי השירות

 

תנאי השימוש באתר זה, קובעים את התנאים על פיהם הנך רשאי להשתמש באתר, www.omer-adam.com. אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ווודא שאתה מבין אותם. עם שימושך הראשון באתר שלנו, תיחשב כמי שמסכים לציית ולהיות מחויב על פי תנאי השימוש באתר. במידה ואינך מסכים לציית ולהיות מחויב לתנאי השימוש הללו, עליך להפסיק את השימוש באתר שלנו לאלתר.

 

 1. הגדרות ופרשנות

 

 1. בתנאי שימוש באתר אלה, אלא אם ההקשר דורש אחרת, לביטויים הבאים יהיה את הפירוש המופיע לצידם:

 

"תוכן" פירושו כל טקסט, תמונה, אודיו, וידאו, תסריטים, קודים וצורות מידע אחרות, אשר ניתן לאחסן על מחשב, מופיעים או מהווים חלק מהאתר שלנו; ו- 

"אנו/אותנו/שלנו" פירושם קולולו לימיטד, חברה הרשומה באנגליה וויילס, מספר חברה 11689175, אשר כתובתה הרשומה בלבטק (משרד 2.16), לבס אטריום, דרך צ'ולק פארם, לונדון, אנגליה NW1 8AH  (Labtec (Office 2.16) Labs Atrium, Chalk Farm Rood, London, England, NW1 8AH)).

 

 1. גישה לאתר

 

 1. הגישה לאתר שלנו היא חינם ללא תשלום. הגישה לאתר היא "כפי שהוא" ועל בסיס "זמין". אנו רשאים לשנות, להשהות או להפסיק את פעילות האתר (או חלק ממנו) בכל עת וללא הודעה. אנו לא נהיה אחראים כלפיך בשום צורה במידה והאתר (או חלק ממנו) לא יהיו זמינים בזמן כלשהו ולמשך כל תקופה שהיא.

 

 1. התוכן באתר מסופק לידיעתך בלבד. התוכן אינו נועד כייעוץ או המלצות מסוג כלשהו.

 

 1. זכויות קניין רוחני

 

 1. אלא אם תויג אחרת, כל התוכן הכלול באתר שלנו, זכויות היוצרים וזכויות קניין רוחני אחר הקיימים בתוכן הנ"ל, שייך לנו או ברישיון שלנו. כל התוכן מוגן על ידי חוקי קניין רוחני החלים.

 

 1.  כפוף לסעיף 3.3 לא תוכל לשכפל, להעתיק, להפיץ, למכור, להשכיר, להעניק רישיון משנה, לאחסן או להשתמש מחדש בצורה כלשהי בתוכן מהאתר שלנו, אלא אם ניתן לכך את הסכמתנו המפורשת בכתב.

 

 1. אתה יכול:

 

 1. לגשת, לראות ולהשתמש באתר שלנו בדפדפן אינטרנט (כולל כל אפשרות דפדוף ברשת המובנות לתוך סוגי תוכנה או אפליקציה אחרים); 
 2. להוריד את האתר שלנו (או חלק ממנו) להטמנה; 
 3. להדפיס דפים מהאתר שלנו;
 4. להוריד תמציתי דפים מהאתר שלנו; ו- 
 5. לשמור דפים מהאתר לעיון מאוחר יותר ו/או באופן לא מקוון. 

 

 1. עליך להכיר תמיד במעמדנו כבעלים וסופרים של תוכן האתר שלנו (או מעמד מורשים מזוהים, בהתאמה).

 

 1. אינך רשאי להשתמש בתוכן שמור או אשר הורידו מהאתר שלנו למטרות מסחריות, בלי להשיג תחילה רישיון מאיתנו (או מעניקי הרישיון שלנו, בהתאמה). האמור אינו אוסר גישה רגילה, עיון או שימוש באתר למטרות מידע כללי, בין אם מדובר במשתמש עסקי או צרכן.

 

 1. קישורים לאתר שלנו

 

 1. תוכל לבצע קישור לאתר שלנו מותנה בכך ש:
  1. תעשה זאת בצורה הוגנת וחוקית;
  2. לא תעשה זאת בדרך שמציעה צורת התקשרות, הסבה או אישור מצידנו, במידה ואלה לא קיימים;
  3. לא תשתמש בלוגו או סימנים מסחריים המוצגים באתר שלנו ללא אישור מפורש בכתב שלנו; ו- 
  4. לא תעשה זאת בדרך אשר נועדה להזיק למוניטין שלנו או לנצלו בצורה לא הוגנת.

 

 1. מסגור או הטבעה של האתר שלנו באתרים אחרים אסורים ללא אישור מפורש בכתב שלנו.

 

 1. לא תוכל לבצע קישור לאתר שלנו מאתר אחר שבו התוכן העיקרי עשוי להכיל חומר:

 

 1. גס, פוגעני בצורה מכוונת, נתעב או מסית בצורה אחרת; 
 2. מקדם אלימות;
 3. מקדם או מסייע בצורה כלשהי לפעילות לא חוקית;
 4. מפלה נגד או משמיץ בצורה כלשהי אדם או קבוצת אנשים;
 5. נועד או סביר שיגרום איום, מטרד, כעס, חוסר נוחות, פגיעה או מבוכה לאדם אחר;
 6. נועד או סביר שיפגע (או יאיים לפגוע) בפרטיות אדם אחר;
 7. מתחזה בצורה מטעה לאדם או מציג לא נכון בצורה אחרת את זהות של אדם או קשר לאדם מסוים בדרך שנחשבת מטעה;
 8. פוגע או עוזר לפגוע בזכויות קניין רוחני (כולל אך לא רק זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות מאגר נתונים) של צד אחר; או
 9. נעשה תוך הפרת חובה חוקית כלפי צד שלישי, כולל אך לא רק חובות חוזיות וחובת אמון. 

 

 1. ההגבלות בסעיף 4.3 לא חלות על תוכן שמשתמשים אחרים מגישים לאתרים, מותנה כי המטרה העיקרית של האתר עומדת בהוראות סעיף 4.3. לדוגמא, אינך מנוע מפרסום קישורים באתרי רשת חברתית למטרות כלליות רק בגלל שמשתמש אחר פרסם אותו תוכן. אולם, אסור לך לפרסם קישורים אל אשר נועדו או מעודדים משתמשים להגיש תוכן. 

 

 1. קישורים לאתרים אחרים

 

קישורים לאתרים אחרים יכולים לכלול את האתר שלנו. אלא אם הוצהר מפורשות, אתרים אלה אינם תחת שליטתנו. אנו לא נושאים או מקבלים אחריות או חבות לתוכן של אתרי צד שלישי. קישור לאתר אחר באתר שלנו נועדו רק למטרת מידע ואינם נועד לרמוז על הסבה מהאתרים עצמם או הגורמים השולטים בהם. 

 

 1. ויתור

 

 1. אין דבר באתר שלנו המהווה עצות שעליך להסתמך עליהם. האמור נועד למטרות מידע בלבד.

 

 1. במידה המותרת על פי החוק, לא נבצע מצגים, הצהרות או התחייבויות כי האתר שלנו עומד בדרישות שלך, כי האתר לא יפר זכויות של צד שלישי, תואם לכל תוכנה או חומרה או יהיה מאובטח.

 

 1. אנו ננקוט במאמצים סבירים על מנת לוודא שהתוכן באתר שלנו שלם, מדויק ומעודכן. אולם, לא נבצע מצגים, הצהרות או התחייבויות (בין אם באופן מפורש או משתמע) כי זה יהיה המקרה.

 

 1. וירוסים, נוזקה ואבטחה 

 

 1. אנו מפעילים את כל הכישורים הסבירים ומידת הזהירות על מנת לוודא שהאתר שלנו מאובטח ונקי מווירוסים ונוזקה אחרים.
 2. אתה אחראי להגן על החומרה, תוכנה, נתונים וחומרים אחרים שלך מפני וירוסים, נוזקה וסיכוני אבטחת אינטרנט אחרים.
 3. אסור לך להציג במכוון וירוסים, נוזקה או חומרים זדוניים אחרים או חומרים מזיקים טכנולוגית אל או באמצעות האתר שלנו.
 4. אסור לך לנסות לקבל גישה אסורה לחלק כלשהו מהאתר שלנו, השרת עליו האתר מאוחסן או כל שרת, מחשב או מאגר נתונים אחרים הקשורים לאתר שלנו.
 5. על ידי הפרת הוראות סעיפים 7.3 ו- 7.4 לעיל, הנך מבצע עבירה פלילית על פי חוק שימוש לרעה במחשב, 1990. כל הפרה כאמור תדווח לרשויות אכיפת חוק הרלוונטיות ואנו נשתף פעולה באופן מלא עם רשויות אלה על ידי גילוי זהותך. הזכות שלך להשתמש באתר שלנו תופסק מיד במקרה של הפרה כאמור.

 

 1. מדיניות שימוש מקובל

 

 1. הנך רשאי להשתמש באתר שלנו רק בצורה חוקית. ספציפית:
  1. עליך לוודא כי אתה מציית באופן מלא לכל החוקים ו/או התקנות המקומיים, מדיניים או בינלאומיים; 
  2. אסור לך להשתמש באתר שלנו בדרך כלשהי או למטרה כלשהי שאינם חוקיים או מהווים תרמית;
  3. אסור לך להשתמש באתר שלנו על מנת לשלוח, להעלות ביודעין או להעביר בצורה אחרת נתונים אשר מכילים צורה כלשהי של וירוס, נוזקה או כל קוד אחר אשר תוכנן על מנת להשפיע לרעה על חומרת, תוכנת או נתוני מחשב מכל סוג; ו- 
  4. אסור לך להשתמש באתר שלנו בדרך או למטרה אשר נועדו לפגוע בכל אדם או אנשים בצורה כלשהי.

 

 1. אנו שומרים על הזכות להשהות או להפסיק את גישתך לאתר שלנו במקרה שתפר בצורה מהותית את הוראות סעיף 8 זה, או כל הוראות אחרות של תנאי שימוש באתר. ספציפית, נוכל לנקוט באחת או יותר מהפעולות הבאות:

 

 1. להשהות, בין אם באופן זמני או קבוע, את זכות הגישה שלך לאתר שלנו;
 2. להפיק לך אזהרה בכתב;
 3. לנקוט בהליכים משפטיים נגדך לפיצוי עבור כל עלויות רלוונטיות שנשא כתוצאה מההפרה שלך;
 4. לנקוט בהליכים משפטיים נוספים נגדך כפי שאנו רשאים לנקוט;
 5. לגלות כל מידע כאמור לרשויות אכיפת החוק, במידת הנדרש או כפי שנראה לנכון במידה סבירה; ו/או
 6. כל פעולות אחרות שאנו נחשיב למתאימות (וחוקיות) במידה סבירה.

 

 1. האחריות שלנו

 

 1. במידה המלאה המותרת על פי החוק, אנו לא מקבלים אחריות כלפי משתמש כלשהו להפסד או נזק, בין אם צפויים או אחרים, בחוזה, נזיקין (כולל רשלנות), הפרת חובה חוקית או אחרת, הנובעים מתוך או קשורים לשימוש (או חוסר יכולת להשתמש) באתר שלנו או השימוש או הסתמכות על התוכן הכלול באתר שלנו.

 

 1. במידה המלאה המותרת על פי חוק, אנו מסייגים את כל המצגים, הצהרות והתחייבויות שלנו (בין אם באופן מפורש או משתמע) שעשויות לחול על האתר או התוכן הכלול באתר שלנו.

 

 1. במידה והנך משתמש עסקי, אנו לא מקבלים אחריות להפסד רווחים, מכירות, עסקים או הכנסות, הפסד הזדמנות עסקית, מוניטין או שם טוב, הפסד חסכונות צפויות, הפרעות עסקיות או כל הפסד או נזק עקיף או תוצאתי כלשהו.

 

 1. אנו מפעילים את כל הכישורים הסבירים ומידת הזהירות על מנת לוודא שהאתר שלנו מאובטח ונקי מווירוסים ונוזקה אחרת. אנו לא מקבלים אחריות להפסד או נזק הנובעים מוירוס או נוזקה אחרת, התקפת מניעת שירות או חומרים או אירועים פוגעים אחרים, שעשויים להשפיע לרעה על החומרה, תוכנה או נתונים או חומרים אחרים שלך שמתרחשים כתוצאה משימוש באתר שלנו (כולל הורדת תוכן מהאתר) או אתר אחר המוזכר באתר שלנו.

 

 1. אנו לא מקבלים או נוטלים אחריות או חבות שנובעת מהפרעה או אי זמינות האתר כתוצאה מסיבות חיצוניות, כולל אך לא רק, מחדלי ציוד של ספק שירותי אינטרנט, בעיות של ציוד מארח, בעיות תקשורת רשת, אירועים טבעיים, מלחמה, הגבלות חוקיות או צנזורה.

 

 1. אין דבר האמור בתנאי שימוש באתר זה המסייג או מגביל את האחריות שלנו להונאה או מצגים שקריים, מוות או חבלה אישית, הנובעים מרשלנות או כל צורת אחריות אחרת שלא ניתן לסייג או להגביל על פי החוק.

 

 1. במידה והנך צרכן המבקר באתר שלנו, אנא צור קשר עם לשכת ייעוץ אזרחי המקומית שלך או לשכת המסחר לפרטים מלאים על הזכויות החוקיות שלך, כולל אלה הקשורות לתוכן דיגיטלי. 

 

 1. פרטיות ועוגיות

 

מדיניות הפרטיות שלנו, המשולבת בתוך תנאי שימוש באתר אלה על ידי אזכור, תחול על השימוש באתר שלנו.

 

 1. שינויים לתנאי שימוש באתר 

 

אנו רשאים לשנות את תנאי שימוש באתר בכל עת. שינויים אלה יהפכו למחייבים עם שימושך הראשון באתר לאחר יישום השינויים. לכן, אנו ממליצים לך לבדוק מדי פעם את הדף הזה.

 

 1. יצירת קשר

 

על מנת ליצור איתנו קשר, שלחו לנו דוא"ל אל: info@coolulu.com.

 

 1. חוק וסמכות שיפוטית

 

 1. על תנאי שימוש באתר אלה ומערכת היחסים ביננו (בין אם חוזית או אחרת)  יחולו חוקי אנגליה וויילס והם יפורשו על פיהם.

 

 1. במידה והנך צרכן, תוכל להנות מהוראות חוק מנדטוריות במדינת המגורים שלך. אין דבר האמור בסעיף 13.1 לעיל אשר יפסול או יצמצם את זכויותיך כצרכן להסתמך על הוראות אלה.

 

 1. במידה והנך צרכן, כל מחלוקת, אי הסכמה, הליכים או תביעות בינך לביננו, הקשורים לתנאי השימוש באתר או מערכת היחסים שלנו (בין אם חוזית או אחרת), יהיו כפופים לסמכות השיפוטית של אנגליה, ויילס, סקוטלנד או צפון אירלנד, כפי שייקבע על פי מקום המגורים שלך.
 2. אם הנך עסק, כל המחלוקות הקשורות לתנאי שימוש באתר, היחסים שלך איתנו או נושאים הנובעים או קשורים להם (בין אם חוזיים או אחרים), יהיו כפופים לסמכות השיפוטית הבלעדית של בתי המשפט באנגליה וויילס.