מדיניות הפרטיות

קולולו לימיטד (Coolulu Limited) – הודעת פרטיות 

 

אנו בקולולו לימיטד מבינים שהפרטיות שלך חשובה לך ואכפת לך איך משתמשים ומשתפים ברשת את המידע האישי שלך. אנו מכבדים את חשיבות הפרטיות של הלקוחות שלנו וכל אדם המבקר באתר www.omer-adam.com ולכן נאסוף ונשתמש רק בפרטים אישיים בדרכים המתוארות להלן, על פי ההתחייבויות שלנו וזכויותיך על פי החוק.

 

אנו כחברה וכן העובדים, קבלני משנה וצדדים אחרים אשר עובדים מטעמנו, נעקוב בכל עת אחר התהליכים והעקרונות המופיעים בהודעה זו.

 

אנא קרא בעיון את הודעת פרטיות זו ווודא שאתה מבין אותה. עם שימושך הראשון באתר שלנו, הנך נחשב כמי שמאשר הודעת פרטיות זו. במידה ואינך מסכים ולא מאשר את הודעת הפרטיות, עליך להפסיק להשתמש באתר שלנו לאלתר.

 

עליך להיות מעל גיל 13 על מנת להירשם לאתרים והשירותים שלנו. אנא הימנע מהרשמה או שיתוף פרטייך האישים במידה והנך תחת גיל 13. במידה והנך תחת גיל 13, ייתכן וחלק מהמוזיקה וסרטוני הוידאו שלנו אינם מתאימים עבורך, בקש מהורה או אפוטרופוס שלך לבדוק תחילה את האתר או התוכן המופיע בו. 

 

 1. הגדרות ופרשנות 

בהודעה זו, למונחים הבאים יהיו את הפירושים המופיע לצידם:

"עוגיות" פירושם קובץ מלל קטן אשר האתר שלנו ישתול על המחשב או המכשיר שלך בזמן שתבקר בחלקים מסוימים של האתר שלנו ו/או בזמן שתשתמש במאפיינים מסוימים של האתר שלנו. פרטים לגבי העוגיות באתר שלנו, מופיעים בסעיף 11 להלן; 

"לקוח" פירושו אדם, משרד או גוף תאגידי, שאנו מספקים לו את הסחורה שלנו;

"חוקי אבטחת מידע" פירושם תקנת אבטחת מידע כללית 2016/679 (להלן: "תקנת אבטחת מידע") וחוק אבטחת מידע, 2018; 

"פרטים אישיים" פירושם כל וכלל הפרטים הקשורים לאדם בר זיהוי, אשר ניתן לזהות באמצעותם את אותו אדם, במישרין או בעקיפין. במקרה זה, הכוונה פרטים אישיים שתמסור לנו עם הפיכתך ללקוח שלנו או בעת ביקורך באתר שלנו. במידה ורלוונטי, הגדרה זו תכלול את ההגדרות המותנות בחוקי אבטחת המידע החלים; ו- 

"אנו/אותנו/שלנו" פירושם קולולו לימיטד, חברה הרשומה באנגליה וויילס, מספר חברה 11689175, אשר כתובתה הרשומה בלבטק (משרד 2.16), לבס אטריום, דרך צ'ולק פארם, לונדון, אנגליה NW1 8AH  (Labtec (Office 2.16) Labs Atrium, Chalk Farm Rood, London, England, NW1 8AH)).

 

 1. מה הודעה זו מכסה?

2.1        הודעת פרטיות זו חלה על השימוש בפרטים אישיים אשר נאספים ברגע שאתה הופך ללקוח שלנו, כאשר אתה מברר לגבי השירותים שלנו או מבקר באתר שלנו.

2.2        האתר שלנו עלול להכיל קישורים לאתרים אחרים, כולל קישורים למדיה חברתית. אנא שים לב שאין לנו שליטה על שיטת איסוף, אחסון או שימוש בפרטים שלך על ידי אתרים אחרים ואנו מציעים לך לבדוק את מדיניות הפרטיות של אותם אתרים, לפני שאתה מוסר להם מידע.

 

 1. הזכויות שלך

3.1        כנושא המידע, יש לך את הזכויות הבאות על פי חוקי אבטחת המידע, כאשר הודעה זו והשימוש שלנו בפרטך אישיים נועדו לציית להם:

            3.1.1     הזכות לקבל עדכון לגבי איסוף ושימוש בפרטים אישיים על ידנו;

            3.1.2     הזכות לקבל גישה לפרטים אישיים שאנו מחזיקים לגביך (ראה סעיף 10); 

            3.1.3     הזכות לתקן כל פרט אישי שאנו מחזיקים לגביך במידה וזה אינו מדויק או מלא (אנא צרו 

איתנו קשר על פי הפרטים בסעיף 12).

                        3.1.4     הזכות שישכחו ממך – כלומר הזכות  לבקש מאיתנו למחוק את כל הפרטים האישיים שאנו 

שומרים לגביך (אנו נשמור את הפרטים האישיים שלך רק לזמן מוגבל כמוסבר בסעיף 5, אך אם תרצה שנמחק את המידע קודם, אנא צרו קשר על פי הפרטים בסעיף 12);

                        3.1.5     הזכות להגביל (היינו למנוע) עיבוד של מידע אישי שלך;

                        3.1.6     הזכות לניידות פרטים (השגת עותק של הפרטים האישיים שלך על מנת ששירות או ארגון 

אחר ישתמשו בהם);

                        3.1.7     הזכות להתנגד לכך שאנו נשתמש בפרטים האישיים שלך למטרות מסוימות; ו- 

                        3.1.8     זכויות לגבי קבלת החלטות והצגת פרופילים אוטומטיים. 

 

3.2     אם יש לך סיבה לתלונה לגבי השימוש בפרטים האישיים שלך, אנא צור איתנו קשר באמצעות הפרטים המופיעים בסעיף 12 ואנו נעשה כמיטב יכולתנו על מנת לפתור עבורך את הבעיה. במידה ולא נוכל לעזור לך, הנך רשאי להגיש תלונה לרשות המפקחת בממלכה המאוחדת, למשרד הממונה על מידע.

3.3.    למידע נוסף לגבי הזכויות שלך, אנא צור קשר עם משרד הממונה על המידע או לשכת הייעוץ לאזרחים המקומית שלך.  

 

 1. איזה פרטים נאסוף וכיצד נשתמש במידע שלך?

4.1           אנו עשויים לאסוף, להשתמש, לאחסן ולהעביר סוגים שונים של פרטים אישיים לגביך, אשר ריכזנו יחד כדלקמן:

            4.1.1     נתוני זיהוי כוללים שם פרטי, שם משפחה, תואר, שם משתמש או פרטים מזהים דומים.

            4.1.2     פרטי קשר כוללים כתובת למשלוח חשבונית, כתובת אתר, דוא"ל ומספרי טלפון.

            4.1.3     פרטים פיננסיים כוללים חשבון בנק ופרטי כרטיס אשראי.

            4.1.4     נתוני עסקה כוללים פרטים לגבי תשלום אל וממך ופרטים אחרים של השירות שרכשת 

מאיתנו.

                        4.1.5     פרטים טכניים כוללים את כתובת IP, פרטי התחברות שלך, סוג דפדפן וגרסה, הגדרות זמן 

ומיקום, סוגי וגרסאות התחברות לדפדפן, מערכת ופלטפורמת הפעלה וטכנולוגיות אחרות על הכשירים שאתה משתמש בהם על מנת להיכנס לאתר זה.

                        4.1.6     נתוני פרופיל כוללים את שם המשתמש והסיסמה שלך במידה ויש, תחומי העניין שלך, 

העדפות, משוב ותגובות לסקרים.

                        4.1.7     נתוני שימוש כוללים מידע לגבי איך אתה משתמש באתר ובשירותים שלנו.

                        4.1.8     נתוני שיווק ותקשורת כוללים העדפות שלך בקבלת שיווק מאיתנו ומצדדים שלישיים שלנו 

והעדפות התקשורת שלך.

4.2    כל הפרטים האישיים מעובדים ומאוחסנים בצורה מאובטחת, למשך לא יותר מהתקופה הדרושה או המותרת על פי החוק לאור הסיבה(ות) עבורה הפרטים נאספו מלכתחילה. אנו מצייתים להתחייבויות שלנו ונשמור על זכויותיך על פי חוקי אבטחת מידע החלים בכל עת. לפרטים נוספים על אבטחת מידע ראו את סעיף 5 להלן.

4.3    השימוש שלנו בנתונים האישיים שלך תמיד יעשה על בסיס חוקי, בין אם הנתונים נחוצים לביצוע החוזה שלנו איתך, היות והסכמת לשימוש בנתונים האישיים שלך (למשל להירשם לקבלת דוא"ל) או בגלל אינטרסים מוצדקים שלנו. באופן ספציפי, נשתמש בנתונים שלך למטרות הבאות: 

 

מטרה/פעילות

סוג נתונים

בסיס חוקי לעיבוד נתונים, כולל בסיס של אינטרס מוצדק  

להתחיל לעבוד איתך כלקוח חדש או לקוח חוזר. 

פרטי זיהוי

ביצוע החוזה איתך.

לספק לך את הסחורה, כולל:

 (א) ניהול תשלומים

פרטי זיהוי

פרטי קשר 

פרטים פיננסיים

נתוני עסקה

נתוני שיווק ותקשורת 

 • ביצוע החוזה איתך
 • דרושים לשם אינטרסים מוצדקים שלנו (השבת חובות)

לנהל את מערכת היחסים שלנו איתך, כולל:

 • לעדכן אותך על שינויים בתנאים או מדיניות האתר
 • לבקש ממך להשאיר ביקרות או למלא סקר
 • להודיע לך על חדשות רלוונטיות אחרות לגבי האמן. 

 

פרטי זיהוי

פרטי קשר

נתוני פרופיל

נתוני שיווק ותקשורת 

 • ביצוע החוזה איתך
 • דרושים על מנת לציית להתחייבויות משפטיות
 • דרושים לשם אינטרסים מוצדקים שלנו (לשמור על רישומים מעודכנים ולבדוק כיצד לקוחות משתמשים בשירותים שלנו) 

על מנת לנהל ולהגן על העסקים שלנו והאתר (כולל פתרון בעיות, ניתוח נתונים, בדיקות, תחזוקת מערכת, תמיכה, דיווח ואירוח נתונים) 

 

פרטי זיהוי

פרטי קשר

נתונים טכניים 

 • דרושים לשם אינטרסים מוצדקים שלנו 
 • דרושים על מנת לציית להתחייבויות משפטיות שלנו 

 

לספק לך תוכן אתר רלוונטי ופרסומת, למדוד או להבין את היעילות של הפרסום שאנו שולחים לך

 

פרטי זיהוי

פרטי קשר

נתוני פרופיל

נתוני שימוש

נתוני שיווק ותקשורת

נתונים טכניים 

 

נחוצים לשם אינטרסים מוצדקים שלנו (על מנת לחקור כיצד לקוחות משתמשים בשירותים שלנו, לפתח שירותים שלנו, לפתח את העסק ולעדכן לגבי אסטרטגיות השיווק שלנו)

 

להשתמש בניתוח נתונים על מנת לשפר את האתר, השירותים, שיווק, קשרי וחוויות לקוח 

 

נתונים טכניים

נתוני שימוש 

נחוצים לשם אינטרסים מוצדקים שלנו (על מנת להגדיר סוגי לקוחות עבור השירותים שלנו, לשמור על האתר מעודכן ורלוונטי, לפתח את העסק ולעדכן לגבי אסטרטגית השיווק שלנו)

 

לתת לך הצעות והמלצות לגבי שירותים שעשויים לעניין אותך 

פרטי זיהוי

פרטי קשר

נתונים טכניים 

נתוני שימוש

נתוני פרופיל

נתוני שיווק ותקשורת

 

נחוצים לשם אינטרסים מוצדקים שלנו (על מנת לפתח את השירותים שלנו ולהגדיל את העסק )

 

 

4.4     עם אישורך ו/או במידה והחוק מתיר זאת, אנו יכולים להשתמש בנתונים שלך גם למטרות שיווק, אשר  עשויות לכלול יצירת קשר איתך באמצעות דוא"ל לגבי מידע, חדשות והצעות לגבי השירותים שלנו. אולם, אנו לא נשלח לך חומר שיווקי שלא ביקשת או דואר זבל וננקוט בצעדים סבירים על מנת לוודא כי אנו שומרים על מלוא זכויותיך ומצייתים להתחייבויות שלנו על פי חוקי אבטחת מידע החלים וכן תקנות הפרטיות ותקשורת אלקטרונית (הנחיות המועצה האירופית).

 

4.5     תכני צד שלישי שמופיעים באתר שלנו עלול להשתמש בעוגיות של צד שלישי, כמפורט להלן בסעיף 11. אנא עיינו בסעיף 11 לקבלת מידע נוסף לגבי בקרת עוגיות. שים לב, אנו לא שולטים בפעילות של אותם צדדים שלישיים ולא בנתונים שהם אוספים ומשתמשים בהם ולכן אנו ממליצים לך לבדוק את מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.

 

4.6     הנך רשאי להסיר הסכמתך לכך שנשתמש בנתונים האישיים שלך בכל עת ולבקש שנמחק אותו. אלא אם תהיה לנו עילה סבירה לסרב למחק את הנתונים (במידה וזה אפשרי על פי חוקי אבטחת המידע החלים), נעשה זאת ללא עיכוב ובמשך לא יותר מחודש אחד מרגע קבלת בקשתך.

 

4.7     אנו לא שומרים את הנתונים האישיים שלך ליותר מהזמן הנחוץ לאור הסיבה(ות) לשמה הוא נאסף.

 

 1. כיצד ואיפה אנו מאחסנים את הנתונים שלך?

 

5.1        אנו יכולים לשמור את הנתונים האישיים שלך רק למשך התקופה שאנו צריכים אותם על מנת להשתמש בהם כמתואר לעיל בסעיף 4 ו/או כל עוד יש לנו אישור לשמור אותם.

5.2        אנו נאחסן את הנתונים שלך רק בממלכה המאוחדת, אולם מעבדי נתונים צד שלישי עשויים לאחסן אותם במקום אחר, כאמור בסעיף 6.

5.3        אבטחת מידע חשובה לנו מאוד ועל מנת לשמור על הנתונים שלך, נקטנו באמצעים סבירים של הגנה ואבטחת המידע אשר נאסף.

 

 1. האם אנו משתפים את הנתונים שלך?

 

6.1        לעיתים אנו נעבוד עם צדדים שלישיים על מנת לספק לך שירותים בשמנו, כגון קבלני משנה וייתכן וצדדים שלישיים אלה יצטרכו גישה לכל או חלק מהנתונים שלך. במידה והנתונים דרושים למטרה זו, אנו ננקוט בצעדים סבירים על מנת לוודא כי הנתונים יטופלו בזהירות, בצורה מאובטחת, על פי הזכויות שלך, ההתחייבויות שלנו והתחייבויות צדדים שלישיים על פי החוק.

6.2        במידה והסכמת לקבל דיוור ישיר, ייתכן שאנו נשתף את הנתונים האישיים שלך גם עם אמנים (וחברות הניהול שלהם) אשר ביקשת לקבל עדכונים לגביהם ואלה יכולים להשתמש בנתונים האישיים שלך על מנת לעדכן אותך לגבי מידע לגביהם.

6.3        אנו עשויים לאסוף נתוני סטטיסטיקה לגבי השימוש באתר שלנו כולל נתונים על תנועה, דפוסי שימוש, מספר משתמשים, מכירות ומידע אחר. כל הנתונים הללו יהיו אנונימיים ולא יכללו נתונים מזהים אישיים או נתונים אנונימיים אחרים אשר ניתן לשלב עם נתונים אחרים ולשמש על מנת לזהות אותך. מדי פעם נוכל לשתף את הנתונים הללו עם צדדים שלישיים, כגון משקיעים פוטנציאליים, מסונפים, שותפים ומפרסמים. הנתונים ישותפו וישמשו רק במסגרת גבולות החוק. 

6.4        לעיתים נשתמש במעבדי נתונים צד שלישי הממוקמים מחוץ לאזור הכלכלי האירופי (EEA) (ה- EEA כולל את כל המדינות החברות באיחוד האירופי וכן את נורבגיה, איסלנד וליכטנשטיין). כאשר אנו מעבירים נתונים אישיים מחוץ לאזור הכלכלי האירופי, ננקוט בצעדים סבירים על מנת לוודא כי יטפלו בנתונים שלך בזהירות ובצורה מאובטחת, כפי שהיה נעשה בתוך הממלכה המאוחדת ועל פי חוקי אבטחת המידע החלים.

6.5        בנסיבות מסוימות, ייתכן ונדרש על פי חוק לשתף נתונים מסוימים שעלולים לכלול את הנתונים האישיים שלך, למשל במקרה ונהיה מעורבים בהליכים משפטיים, לשם ציות לדרישות חוקיות, צו בית משפט או של רשות ממשלתית.

 

 1. מה קורה עם השליטה בעסק שלנו משתנה?

7.1        אנו רשאים מעל לעת להרחיב או לצמצם את העסקים שלנו, כולל מכירת ו/או העברת שליטה בכל או חלק מהעסק. כל נתונים אישיים אשר סיפקת, כאשר רלוונטי לאותו חלק של העסק אשר מעבירים, יועברו יחד עם אתו חלק והבעלים החדשים או בעלי השליטה החדשים יוכלו, על פי תנאי הודעת פרטיות זו, להשתמש בנתונים רק לשם המטרות שזה נאסף במקור על ידנו.

7.2        במקרה שהנתונים שלך יועברו כאמור, לא ניצור עמך קשר מראש ולא נעדכן אותך על השינויים. 

 

 1. כיצד אתה יכול לשלוט בנתונים שלך?

8.1        בנוסף לזכויות שלך על פי חוקי אבטחת מידע החלים, כאמור בסעיף 3, כאשר אתה מגיש לנו נתונים אישיים באמצעות דוא"ל או באמצעות האתר שלנו, ייתכן ויציגו לך אופציות להגבלת השימוש בנתונים שלך. אנו מנסים בפרט לתת לך שליטה חזקה לגבי השימוש שלנו בנתונים שלך למטרות שיווק ישירות (כולל היכולת להסיר קבלת הודעות דוא"ל מאיתנו, שניתן לעשות על ידי הסרה מרשימת הדיוור באמצעות הקישורים המופיעים בהודעות הדוא"ל שלנו ובעת מסירת הנתונים שלך).

8.2        כמו כן, אתה יכול להירשם לשירות מועדף אחד או יותר הפעילים בממלכה המאוחדת. העדפת שירותי טלפון (TPS), העדפת שירותי טלפון עסקי (CTPS) והעדפת שירותי דיוור (MPS). אלה יכולים לעזור לך למנוע קבלת דואר שיווקי שלא ביקשת. אולם שים לב, ששירותים אלה לא מונעים קבלת תקשורת שיווקית אשר הסכמת לקבל.

 

 

 

 

 1. זכותך להימנע ממסירת מידע

10.1      אתה יכול לגשת לחלקים מסוימים באתר שלנו בלי למסור נתונים בכלל. אולם, על מנת להשתמש בכל המאפיינים והפונקציות אשר זמינות באתר, תידרש למסור או לאפשר איסוף נתונים מסוימים. 

10.2      אתה רשאי להגביל את השימוש שלנו בעוגיות. תוכל לבחור לאפשר או למנוע שימוש בעוגיות בדפדפן האינטרנט שלך. רב הדפדפנים יאפשרו לך גם לבחור אם תרצה לאפשר שימוש בכל העוגיות או רק עוגיות של צד שלישי. כברירת מחדל, רב הדפדפנים מקבלים עוגיות, אך הדבר עלול להשתנות. לפרטים נוספים, אנא עיין בתפריט העזרה בדפדפן האינטרנט שלך או המסמכים אשר הגיעו עם המכשיר שלך.

 

 1. כיצד תוכל לגשת לנתונים שלך?

הנך רשאי לבקש עותק של כל הנתונים האישיים שלך המוחזקים על ידנו (כאשר הנתונים מוחזקים כאמור). אנא צור עמנו קשר לפרטים נוספים באמצעות פרטי הקשר המופיעים בסעיף 12 להלן.

 

 1. השימוש שלנו בעוגיות

11.1      כל שימוש בעוגיות באתר שלנו, נעשה על פי חוקי העוגיות העדכניים.

11.2      אנו רשאים לשתול ולגשת אל עוגיות של צד ראשון וצד שלישי כאמור להלן על המחשב או המכשיר שלך, על מנת להקל ולשפר את החוויה שלך באתר שלנו וכן על מנת לספק ולשפר את השירותים שלנו:

 

שם עוגיות

תיאור ומטרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3      עוגיות של צד ראשון הן אלה שאנו שותלים ורק אנו משתמשים בהם. עוגיות צד שלישי, הן עוגיות ששותלים אתרים, שירותים ו/או צדדים אחרים. עוגיות אלה אינן חלק מהותי לתפקוד האתר שלנו והשימוש או החוויה שלך באתר לא יפגעו במידה ותסרב להן.

11.4      לפני שאנו שותלים עוגיות על המחשב או המכשיר שלך, נציג לך הודעה קופצת שתבקש ממך להסכים לעוגיות. עם הסכמתך לעוגיות, תאפשר לנו לספק לך את החוויה והשירותים הטובים ביותר שניתן לספק לך. במידה ותרצה, הנך רשאי לסרב לעוגיות, אך מאפיינים מסוימים של האתר לא יעבדו באופן מלא או כפי שנועדו לפעול.

11.5      מאפיינים מסוימים של האתר שלנו תלויים בעוגיות לשם תפקוד. חוק העוגיות מגדיר עוגיות אלה כ"חיוניות לחלוטין". עוגיות אלה מוזכרות לעיל. אנו לא נבקש הסכמתך לשימוש בעוגיות אלה, אך עדיין חשוב לנו שתהיה מודע להן. עדיין תוכל לחסום עוגיות אלה על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך כמפורט בסעיף 10.2, אך אנא שים לב, ייתכן והאתר שלנו לא יעבוד כמו שצריך במידה ותעשה זאת. נקטנו בזהירות רבה על מנת לוודא שהפרטיות שלך לא תסוכן על ידי הסמכתך לעוגיות.

11.6      האתר שלנו משתמש בגוגל ניתוחים. ניתוחי אתר מתייחסים לסדרת כלים המשמשת על מנת לאסוף ולנתח נתוני שימוש אנונימיים, מה שמאפשר לנו להבין טוב יותר את השימוש באתר שלנו. הדבר  מאפשר לנו לשפר את האתר ואת השירותים המוצעים בו. לא תתבקש לאשר לנו שימוש בעוגיות אלה, אך השימוש בהן אינו מסכן את הפרטיות או שימושך הבטוח באתר שלנו והם מאפשרים לנו להמשיך לשפר את האתר שלנו, להפוך אותו לטוב יותר ולחוויה שימושית יותר עבורך. מדיניות הפרטיות של גוגל זמינה ב:   www.google.com/policies/privacy.

11.7      תוכל לבחור למחוק עוגיות מהמחשב או המכשיר שלך בכל עת, אך ייתכן ותפסיד מידע שמאפשר לך גישה לאתר בצורה מהירה ויעילה יותר.

11.8      מומלץ לעדכן את דפדפן האינטרנט ומערכת ההפעלה שלך וכן להתייעץ ולקבל עזרה והנחיות מספק האינטרנט ויצרני המחשב או המכשיר שלך במידה ואינך בטוח לגבי התאמת הגדרות הפרטיות שלך. 

 1. יצירת קשר עמנו

במידה ויש לך שאלות לגבי האתר שלנו או הודעת פרטיות זו, אנא צור עמנו קשר באמצעות דוא"ל ב- info@coolulu.com. אנא וודא כי הפניה ברורה, במיוחד אם מדובר בבקשת מידע לגבי הנתונים שאנו מחזיקים לגביך (כאמור בסעיף 10 לעיל).

 

 1. שינויים בהודעת הפרטיות שלנו

אנו רשאים לשנות את הודעת פרטיות זו מעת לעת (למשל אם החוק משתנה). כל שינויים יפורסמו מיד באתר שלנו ואתה תיחשב כמי שמקבל את תנאי הודעת פרטיות זו כבר עם שימושך הראשון באתר שלנו לאחר השינויים. אנו ממליצים לבדוק דף זה באופן קבוע, על מנת להישאר מעודכנים.